SPROG

Færøernes nationalsprog er færøsk. Dansk er det officielle andetsprog og det lærer de færøske børn i skolen, hvor de også bliver undervist i engelsk

HISTORIEN BAG DET FÆRØSKE SPROG

Færøsk stammer fra gammelnorsk og er nært beslægtet med islandsk, norsk, dansk og svensk. En person, der taler et eller flere af de ovennævnte nordiske sprog, vil med stor sandsynlighed lægge mærke til velkendte ord og grammatiske strukturer i det færøske sprog.

Venceslaus Ulricus Hammersheimb, en færøsk lutheransk minister, skabte en ortografi for det færøske sprog i 1846. Indtil 1938 var kun tilladt at tale dansk i skoler og kirker. Hvis nogen ønskede at tale færøske til gudstjenester, måtte de bede om tilladelse. Skolen brugte generelt dansk, men i forbindelse med undervisning af de helt små elever, var det færøske sprog tilladt. I 1938 blev det færøske og danske sprog ligestillet i skoler og kirker. Det færøske sprog blev Færøernes hovedsprog i 1948.

FÆRØSK OVERSÆTTELSE

Har du brug for at oversætte et ord til færøsk? Brug denne gratis oversættelsestjeneste fra Sprotin.

RELATEREDE ARTIKLER