FÆRØERNES HISTORIE – TIDSLINJE

300 – Arkæologiske udgravninger viser, at folk levede på øerne i år 300, men afslører ikke, hvem de var.

6. århundrede – Irske munke bosætter sig på Færøerne.

9. århundrede – Norske bønder bosætter sig på Færøerne.

900 – Det færøske alting (parlamentsråd / forsamling) bliver dannet.

999 – Kongen af Norge får Sigmundur Brestisson til at introducere kristendommen på Færøerne. Religionen bliver herefter vedtaget som statsreligion af det færøske alting.

1035 – Færøerne bliver en region under Norsk suverænitet.

1349 – Den sorte død når Færøerne og dræber en tredjedel af befolkningen.

Slutningen af ​​det 14. århundrede – Norge og Danmark slutter sig sammen og danner et dobbeltmonarki.

1524 – Kongen af ​​Norge og Danmark, Christian II, tilbyder Færøerne og Island til Kong Henry VIII af England som sikkerhedsstillelse for et lån. Kong Henry VIII afviser.

16. århundrede – Kongen af ​​Norge og Danmark, Christian III, introducerer lutherdommen til Færøerne. Den erstatter katolicismen.

1814 – Norge afstås til Sverige, men Færøerne forbliver dansk.

1816 – Løgtinget (erstatter navnet Alting) bliver officielt afskaffet og erstattet af den danske domstol.

1846 – Venceslaus Ulricus Hammersheimb, en færøsk luthersk provst, skaber et stavningssystem for det færøske sprog.

1849 – Ny dansk forfatning træder i kraft i Danmark. Færøerne får lov til at vælge to repræsentanter til Folketinget.

1852 – Løgting (parlamentet i Færøerne) bliver genoprettet som amtsråd med en rådgivende rolle.

1856 – Det Kongelige Danske Handelsmonopol afskaffes.

1906 – De første politiske partier grundlægges, Sambandaflokkurin (The Union Party) og Sjálvstýrisgroepin.

1919 – Det første færøske flag bliver lavet af færøske studerende i København.

1938 – Det færøske og danske sprog bliver sidestillet i skoler og kirker.

1940 – De britiske styrker besætter Færøerne under Anden Verdenskrig, og det færøske flag anerkendes officielt af den britiske regering.

1946 – Et flertal stemmer for uafhængighed fra Danmark i en folkeafstemning.

1948Hjemmestyreloven bliver vedtaget, og fastslår at Færøerne er et selvstyrende land inden for det danske rige.

1948 – Færøsk bliver valgt som Færøernes hovedsprog.

1977 – Færøerne udvider fiskerigrænsen til 200 sømil (oprindeligt 3 sømil i 1901, og 12 sømil i 1961).

1990 – Fiskerisektoren kollapser, og Sjónvinnubankin banken erklæres konkurs, det udløser den værste økonomiske depression i færøsk historie.

2005 – Hjemmestyreloven udvides med overtagelsesloven og fuldmagtsloven. Sammen med grundloven udgør hjemmestyreloven og overtagelsesloven Færøernes forfatningsmæssige stilling i riget.

2007 – Færøernes regering overtager fuld kontrol over Vága Floghavn lufthavn og den færøske statskirke.

2013 – EU pålægger Færøerne sanktioner på grund af tvist om silde og makrelfiskekvoter.

2014 – EU’s sanktioner løftes.

2017 – Det færøske parlament vedtager en fiskerireform.

LÆS MERE