ØKONOMI

Den færøske samfundsøkonomi er i vid udstrækning afhængig af landets kompetencer inden for fiskeri, shipping, fiskeopdræt, havbiologi- og forskning, navigation og biotek – stort set alle industrier og brancher, der har med havet at gøre.

Fiskeindustrien, der er i konstant udvikling, har været den største indtægtskilde for Færøerne siden 1920. Den har spillet en stor rolle i økonomien og det fortsætter den med at gøre i dag. Fiskeri og relaterede industrier beskæftiger omkring 15 % af den færøske arbejdsstyrke og tegner sig for ca. 20 % af bruttoværdien til den færøske økonomi. Fiskeriindustrien (herunder fiskeopdræt) udgør også ca. 90 % af den samlede eksport af varer og tjenesteydelser. I de sidste årtier har den færøske økonomi arbejdet på at udvikle et mere diversificeret og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Ligesom de fleste lande ramte den globale finanskrise i 2008 den færøske økonomi. Arbejdsløsheden steg fra 1,5 % i 2007 til 7,4 % i 2010. Siden har økonomien stabiliseret sig og i slutningen af ​​2017 blev ledigheden registreret til 2,1 %. Det skyldes i høj grad vækst på områder som lakseopdræt og dybhavsfiskeri. Derudover har investeringer i store byggeprojekter medført en stigning i efterspørgslen på arbejdskraft.

UDSVING I VÆKSTEN

Et karaktertræk ved den færøske økonomi er den svigende vækstrate fra år til år. Det skyldes økonomiens begrænsede størrelse og store afhængighed af fiskeeksporten.

Selvom fiskeriindustrien fortsat viser vejen, bliver den færøske erhvervssektor større, mere varieret og konkurrencedygtig. I de sidste årtier har der været lagt større vægt på at bygge og udvikle nye industrier, dels for at lette afhængigheden af ​​fiskeri. De nye industrier omfatter finansielle tjenesteydelser, olie relaterede virksomheder, shipping, produktion, it og telekommunikation, turisme, luftfart og kreative industrier.

HANDEL

Færøerne har indgået en række frihandelsaftaler og aftaler om fiskerirettigheder med nabolandene, som f.eks. Norge, Island og Schweiz. En anden handelspartner er EU, da Færøerne ikke er medlem af EU.

Den finansielle sektor består af fire banker, to forsikringsselskaber og to livsforsikringsselskaber. De færøske banker er hører under Finanstilsynet, og likviditeten er generelt ret god i den færøske banksektor. Den valuta, der anvendes på Færøerne, den færøske krone, udstedes af Nationalbanken. Den har samme værdi som den danske krone.

LÆS MERE