FUGLELIV

Hvert år trækker massevis fugle over Nordatlanten for at slå sig ned på landets 18 øer. Det gør Færøerne til en sand fuglemagnet og et godt sted at spotte sjældne fuglearter.

Fuglene flokker til Færøerne fra både øst og vest. Det giver gode muligheder for at spotte sjældne fuglearter i selskab med en guide eller på egen hånd.

Sjældne fugle kan dukke op overalt, men den største chance for at se dem er ved de nordligste, synligste, østligste og vestligste punkter på Færøerne, alt afhængig af vindretningen – og årsagen er simpel. Efter en lang rejse over Atlanten, har fuglene nemlig en tendens til at slå sig ned der, hvor de først støder på land: Altså ved kysterne. Det betyder, at øerne Svínoy, Fugloy, Mykines and Suðuroy er oplagte destinationer, hvis du gerne vil se fugle. Det er muligt at leje huse på de fleste hotspots gennem turistbureauer.

Det færøske landskab er både en forhindring og en hjælp til dig, der har fugle i kikkerten. På grund af manglende træer vil fuglene ofte ende i haver, landsbyer eller søge ly i plantager. Her er der indimellem fyldt med fugle og det kan være et sandt paradis for fugleelskere. I foråret 2009 fandt man to nordsangere, to hvidbrynede løvsangere, en høgesanger, to gransangere, en sangdrossel og en ringdrossel i én og samme have! Så når det kommer til fugle, der holder til i haver, så er det ret let at finde dem. Andre fugle som pibere og spurve, som foretrækker græsmærker, har så mange steder de kan slå sig ned på Færøerne, at de kan være svære at finde.

Omkring 300 forskellige fuglearter er registreret på Færøerne, men kun 100 er almindelige at se. Det betyder, at omkring 200 arter er sjældne og nye fugle føjes til listen hvert eneste år.

FUGLE PÅ TRÆK I FORÅRET

I foråret kommer der masser af trækfugle til Færøerne. Det er fugle, der forlader deres ynglesteder og flyver længere nordpå. Det betyder, at fugle fra Central- og Sydeuropa kan dukke op på Færøerne med de rigtige vejrforhold i foråret. Nogle fugle, der ankommer i maj, dvæler her og forsøger at yngle. Det gælder fx for hvidskæggede sangere, der kan ses fra maj og til juni. De holdt til i en bestemt have i Trangisvåg på Suðuroy.

Hvis vinden kommer fra sydøst, kan du se spurvefugle overalt på Færøerne i maj. Det gælder også sjældne fugle, der kan spottes blandt de mere almindelige fuglearter i både haver og træer. Sidste forår blev der både set en kaukasisk lundsanger, en sortstrubet sanger og ikke mindre end 5 hvidskæggede sangere på bare to uger.

FUGLE PÅ TRÆK I EFTERÅRET

Efteråret er måske den mest interessant tid at søge efter fugle på Færøerne. Her finder du både fugle fra Skandinavien på afdriftstræk, der har fulgt vindretningen og er endt på Færøerne. Du kan også spotte fugle, der har taget den lange vej fra Østasien på omvendt træk. Det vil sige, at de flyver i modsatte retning, end de plejer – i dette tilfælde mod nordvest i stedet for sydøst. Denne type træk sker kun om efteråret, og på denne årstid er der derfor muligt at spotte hvidbrynede løvsangere – en lille sanger, der har rejst mere end 3500 km mod øst. Der er også andre fuglearter på omvendt træk, der ender på Færøerne. Det gælder bl.a. høgesangeren, der tilhører sylviaslægten.

De mange østlige vinde fra august til november er garanti for trækfugle på Færøerne. De fleste fugle fra østen ankommer til Færøerne efter nogle dage på træk med østlige vinde. Deres Færøske fuglehotspots er de samme som i foråret, nemlig øerne Svinø, Myggenæs og Suderø, men man kan også være heldig at spotte trækfugle andre steder på øerne. Fordi der ikke er mange skove og træer, så holder fuglene ofte til i haver, byer og plantager. I efteråret er der bl.a. registeret tre tundrapiber på én dag, to blåstjerte på tre dage, En pallas græshoppesanger og to nordlig gulddrossel.

Amerikanske fugle kommer også til Færøerne i efteråret. Det gælder bl.a. arterne amerikansk rørdrum, nathøg, amerikansk blishøne, prærietrane og i særlige tilfælde kan du også se en tennesseesanger og en hvidbrynet løvsanger – den ene stammer fra Nordamerika og den anden i Sibirien og de blev spottet næsten samtidig i Sumba på Suderø. Ankomsten af amerikanske spurvefugle afhænger af vejret. Der er særligt gode chancer for at disse fugle trækker mod Færøerne, hvis der er lavtryk mod nord langs den amerikanske østkyst og så østpå fra Newfoundland og helt til Færøerne. Det kan bringe fuglene til Færøerne inden for 48 timer.

Samlet set er Færøerne blandt de mindst udforskede lande i Vesteuropa, når det kommer til at spotte fugle om foråret og efteråret. Men det er en fejl. Færøerne er nemlig et lige så godt sted at kigge efter fugle som fx Shetland, hvor der hvert år bliver registeret mange ny fugle. På Færøerne kan du nemlig spotte fuglearter, som du ellers skulle rejse langt for at se. Uanset om du er professionel eller amatørornitolog, så er Færøerne et godt sted at tage til.

LÆS MERE