PAS OG VISUM

Færøerne er følger den danske immigrationslovgivning – dog gælder der andre regler for arbejde, bosættelse og besøg på Færøerne.

Hvis du kommer fra:

A. ET NORDISK LAND

Statsborgere med pas fra nordiske lande er ikke forpligtet til at vise deres pas ved indrejse til Færøerne, men skal medbringe billede-ID.

B. EU-LAND ELLER SCHENGEN-LAND

Hvis du er statsborger i et EU-land eller i et landene på listen herunder, så kan du nøjes med at medbringe billede-ID, når du skal rejse til Færøerne. Bemærk, at er IKKE er tilstrækkeligt at være bosiddende i et af landene på listen – du skal også være statsborger:

Østrig

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Cypern

Tjekkiet

Estland

Finland

Frankrig

Tyskland

Storbritanien

Grækenland

Ungarn

Italien

Letland

Lichtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Holland

Polen

Portugal

Rumænien

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Sverige

Schweiz

Alle andre EU-borgere skal fremvise et gyldigt pas ved indrejse.

Færøerne er ikke en del af Schengen. Derfor kan rejsende ikke komme ind i Færøerne ved brug af Schengen-visum eller dansk visum. Når der ansøges om visum på den danske ambassade, skal det være specifikt til Færøerne. Betingelserne for at få visum til Færøerne svarer til betingelserne for at få visum til Danmark.

Et visum til Danmark giver ikke indehaveren ret til at rejse ind i Færøerne, medmindre det er angivet i visummet, ligesom et visum til Færøerne ikke giver indehaveren ret til at komme ind i Danmark, hvis det ikke er angivet i visummet. Visa er påkrævet for indrejse på Færøerne, uanset hvem der har opholdstilladelse i Danmark. Tilsvarende kræves visum ved indrejse i Danmark, også selvom personen har opholdstilladelse på Færøerne.

Yderligere oplysninger til udlændinge, der er bosat i Danmark og som ønsker at besøge Færøerne, kan findes her. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Atlantic Airways (flyselskab) eller Smyril Line (færge) for mere information.

C. ANDRE LANDE

Besøgende fra lande uden for EU og Schengenområdet skal have et gyldigt visum i op til tre måneder eller en opholdstilladelse. Listen over lande, der kræver visum til indrejse på Færøerne, er den samme som for Danmark og kan ses her.

HVOR SKAL DU SØGE OM VISA

Kontakt den danske ambassade i dit hjemland eller i det land, hvor du bor, for at få mere information om visum til Færøerne.

Se en liste over danske ambassader og konsulater over hele verden her:

LÆS MERE